Ochrana osobních údajů 

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Veškerá osobní data jsou proto shromažďovaná a zpracovávaná v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení č. 2016/679“), resp. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento dokument popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat v případě, že máte otázky týkající se osobních údajů.

MůjŘemínek.cz s.r.o. nabízí prostřednictvím svých webových stránek www.dluhopisy.mujreminek.cz mobilních aplikací a dalších platforem, jako jsou partnerské webové stránky a sociální média, zakoupení dluhopisů.  Následující informace platí pro všechny tyto platformy. Pokud nesouhlasíte se zásadami ochrany soukromí, měl/a byste naše služby přestat využívat. 

I. Správce osobních údajů

  • MujReminek.cz s.r.o
  • IČO: 11792272
  • Jaurisova 515/4
  • 140 00 Praha 4

II. Ochrana soukromí

Jaké osobní údaje MůjŘemínek.cz s.r.o. zpracovává?

Nezávazným objednáním dluhopisu budete požádán/a o své jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zpracování těchto osobních údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení č. 2016/679, neboť bez těchto údajů bychom nebyli schopni zajistit Vám objednanou službu. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu procesu objednání a dále po dobu 10 let, za účelem zkvalitňování služeb. Kromě uvedeného můžete být také požádán/a o uvedení vašich preferencí týkající se našich služeb.

Ve věci vaší objednávky vám také můžeme poslat jiná sdělení, např. kontaktní údaje MůjŘemínek.cz pro případ, že byste potřeboval/a asistenci, nebo informace, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být užitečné. Můžeme vám také posílat informace týkající se nadcházejících kroků týkajících se MůjŘemínek.cz

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme, i přesto, že neprovedete objednávku, shromažďovat anonymně určité údaje, jako je IP adresa, typ prohlížeče, informace o operačním systému vašeho počítače, verzi aplikace, nastavení jazyka a prohlédnutých stránkách. Pokud používáte mobilní zařízení, můžeme shromažďovat údaje týkající se typu mobilního zařízení, jeho nastavení a charakteristik a zeměpisné souřadnice. Pokud provedete objednávku, náš systém registruje, prostřednictvím jakého zařízení a webových stránek byla rezervace provedena. Zpracování těchto osobních údajů probíhá z důvodu oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení č. 2016/679, neboť na základě těchto údajů vyhodnocujeme kvalitu poskytované služby webového rozhraní. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců.

Vaše osobní údaje můžeme také získat, pokud používáte služby vybraných sociálních sítí.

Jak MůjŘemínek.cz s.r.o. sdílí vaše údaje se třetími stranami?

Za určitých okolností sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami. Vaše osobní údaje a informace můžeme zpřístupnit a postoupit vládě nebo vyšetřujícímu orgánu, v případě že tak vyžaduje zákon (nebo jiný předpis s platností zákona). Takovéto případy představují: soudní příkaz, předvolání k soudu a příkazy pocházející z právních procesů, trestního řízení a vyšetřování. Vaše data můžeme zpřístupnit také v případě, že jsou nutně potřebné k prevenci, vyšetřování nebo postihování trestných činů.              

III. Zabezpečení

Jaká bezpečnostní opatření společnost MůjŘemínek.cz s.r.o. využívá, aby ochránila mé osobní údaje?

V souladu se zákony o zabezpečení Evropské unie zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje. 

IV. Děti

Služby poskytované společností MůjŘemínek.cz s.r.o. nejsou cíleny na osoby mladší 18 let. Využití našich služeb je povoleno pro osoby starší 18 let.

V. Kontakt

Jak mohu spravovat osobní údaje, které jsem poskytl/a společnosti MůjŘemínek.cz s.r.o.?

Vždy si můžete zkontrolovat své osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Můžete si e-mailem zažádat o přehled svých osobních dat na adrese info@mujreminek.cz. Do předmětu zprávy prosím zadejte text „Žádost o osobní údaje“ a připojte kopii svého dokladu totožnosti, abychom zamezili přístupu k těmto informacím neautorizovaným osobám.

Pokud jsou námi uchovávané údaje neplatné, na vaši žádost je opravíme. Pokud nadále nechcete využívat služeb společnosti, můžete nás požádat o výmaz osobních údajů. Požadavek na aktualizaci či výmaz osobních údajů můžete zaslat e-mailem na adresu info@mujreminek.cz Vezměte prosím na vědomí, že možná budeme potřebovat některé údaje uchovat, např. z právních či administrativních důvodů, jimiž může být evidence nebo sledování podvodných aktivit.

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu správce, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Pro tento účel využijte opět e-mailovou adresu info@mujreminek.cz

Nebudete-li spokojeni s vyřízením vaší stížnosti či námitky, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.